‎+38 (067) 497 09 08

‎+38 (067) 896 12 29

Яке рішення має прийняти Міністерство оборони України за наслідками розгляду заяви про призначення одноразової грошової допомоги в разі тимчасової втрати працездатності або отримання інвалідності???

19:49 14.06.2020

Механізм призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (далі - одноразова грошова допомога) військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві (далі - військовослужбовець, військовозобов’язаний та резервіст) визначений Порядком призначення і виплати такої одноразової грошової допомоги.

 

Відповідно до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги, керівник уповноваженого органу подає у 15-денний строк з дня реєстрації всіх документів розпорядникові бюджетних коштів висновок щодо виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються документи, зазначені в пунктах 10 і 11 цього Порядку.

 

Розпорядник бюджетних коштів приймає у місячний строк після надходження зазначених документів рішення про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги і надсилає його разом з документами уповноваженому органові для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, або у разі відмови для письмового повідомлення заявника із зазначенням мотивів відмови.

 

Повернення ж документів на доопрацювання за наслідками розгляду висновку керівника уповноваженого органу Порядком призначення і виплати одноразової грошової допомоги не передбачено, а тому повернення Міністерством оборони України документів військовослужбовця на доопрацювання суперечить зазначеним нормам.

 

Таким чином, переглядаючи рішення у справі №363/3743/16-а Верховний Суд зробив висновок, що розгляд заяви і доданих до неї документів, поданих військовослужбовцем для призначення і виплати одноразової грошової допомоги при інвалідності повинен закінчуватись прийняттям відповідного рішення (про призначення або відмову у призначенні одноразової грошової допомоги), однак у даному випадку таке рішення відповідачем не приймалось, що свідчить про недотримання ним встановленого законодавством порядку вирішення цього питання, про що обґрунтовано зазначено судами попередніх інстанцій.

 

Однак, в пункт 13 Порядку №975 були внесенні зміни 17.04.2019 року, якими встановлено, що розпорядник бюджетних коштів у місячний строк після надходження всіх зазначених документів приймає рішення про призначення одноразової грошової допомоги або про відмову в її призначенні, або про повернення документів на доопрацювання (у разі, коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю) і надсилає зазначене рішення разом з документами уповноваженому органу для видання наказу про виплату такої допомоги особам, які звернулися за нею, а в разі відмови чи повернення документів на доопрацювання - для письмового повідомлення заявника з обґрунтуванням мотивів відмови чи повернення документів на доопрацювання.

 

Таким чином, станом на сьогодні, Міністерство оборони України може прийняти рішення про повернення документів на доопрацювання у разі, коли документи подано не в повному обсязі, потребують уточнення чи подано не за належністю.

 

Ви учасник бойових дій в АТО чи ООС - отримайте безкоштовну онлайн консультацію військового юриста та адвоката.

 

Автор статті Аліна Прокопчук.